På tisdagen meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att skollokaler ska stängas för gymnasieskolan och uppåt i skolsystemet.

Beslutet handlar bland annat om att gymnasieskolor och uppåt ofta har större upptagningsområde än grundskolor, och får betydelse för att begränsa smitta.

Skollokaler stängs alltså, men studier ska fortsätta.

Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut.

Samtidigt förbereder regering och riksdag ett regelverk för att, om så behövs, barnomsorg ska säkras för viktiga yrkesgruppers barn ifall landet kommer i ett läge då även grundskolan skulle behöva stängas.