Ett sätt att karakterisera idéburna skolor i Sverige är de drivs av ett ovanligt starkt bildningsintresse, inom alla pedagogiska inriktningar: Montessori, Freinet, Waldorf, filosofi, naturskolor osv.
Bildningsinriktning kan sägas vara ett bärande inslag och gemensamt för många idéburna skolor.

Detta vill Idéburna skolors riksförbund testa att ta tillvara på. På initiativ av Ruhi Tyson, som författat boken Bildning och praktisk klokhet vill ISR undersöka möjligheten att hålla en bildningskongress (*) för idéburna skolor.
Alla ISR-medlemmar kommer bli kontaktade med frågor om de är intresserade och om tankar på innehåll.

Tänkt datum är under höstlovet, måndag 26e oktober 2020, kl. 9-17.

Upplägget i korthet:
Förmiddagen ägnas åt föreläsningar om bildning.
Eftermiddagen blir ett antal parallella sessioner där lärare från våra skolor presenterar undervisningsupplägg som de betraktar som ovanligt rika på bildningspotential.

Kongressens syfte är alltså att synliggöra praktiken så mycket som möjligt och hålla det abstrakt teoretiska så kort som möjligt.

Kongressens förmiddagsschema skulle rikta sig till lärare från våra medlemsskolor i första hand men även till en intresserad allmänhet och till politiker m.fl.
Eftermiddagen skulle i första hand vända sig till lärare men några av sessionerna kan tänkas bli mer allmänna och riktade sig till intresserade som vill erfara några typiska drag i en bildningsorienterad undervisning.

Berika varandra och svensk skola
Bildningskongressens målsättning är tvåfaldig:
1: Att sätta de idéburna skolorna på den pedagogiska kartan som skolformer med en ovanligt intensiv bildningsorientering, och visa hur denna pedagogiska praktik kan berika hela svenska skolan.
2: Att vi börjar berika varandra genom att ta del av varandras pedagogiska praktik, genom att demonstrera ovanligt lyckade och bra undervisningsupplägg.

Praktiska frågor

I detta inledande skede behöver ISR framför allt veta två saker:

1: Är ni som medlemsskolor intresserade av ett upplägg som ovan, och önskar ni skicka lärare att delta?

2: Vi behöver också presentatörer som kan demonstrera undervisning och även detta behöver våra medlemmar återkoppla kring, vill ni skicka någon/några?

Mer information och frågor kring bildningskongress kommer via mejl inom någon vecka.

(*) Lite kuriosa: vid googling av ”bildningskongress” blev det nästan inga träffar.
En träff hänvisade till 1930-talet. Dags igen?