På SvD debatt skriver Håkan Wiclander och Lars Brandström, Idéburna skolors riksförbund, att ”Vi är oroade för regeringens och Liberalernas lättvindiga hållning till sanningen om och tendentiösa tolkning av de konfessionella skolorna.”

Här återger vi debattartikeln i sin helhet, som även finns på SvD Debatt, länk här.

”I punkt 57 i Januariavtalet fick (L) igenom sitt krav på att stoppa nyetablering av konfessionella skolor. Detta är ett av många led i en oroande utveckling som riskerar strypa mångfalden i svensk skola. Det är inte bara ett hot mot skolor med konfessionell huvudman, utan också mot hela friskolereformen och dess mångfaldsmål. Vi i Idéburna Skolors Riksförbund känner stark oro för detta.

Vi oroar oss, eftersom politikerna verkar ha en annan agenda än en som har med skolans kvalité att göra.

Bland de konfessionella skolorna finns givetvis, i likhet med alla andra skolor, fel och brister som Skolinspektionen med framgång stävjar.
Men bland de konfessionella skolorna, ca 60 kristna (med landets överlägset längsta och tyngsta skoltradition) och 10 muslimska, återfinns många av landets framgångsskolor.
Vi ser att de, i likhet med många andra fristående idéburna aktörer, inte undviker de resurssvagare eleverna, utan snarare utgör en magnet på dessa. Och vi ser att de lyckas där många andra skolor misslyckats.

Vi ser också föredömen vad gäller integrationsarbete, med elevsammansättning som på intet sätt är så homogen eller sluten vad gäller vare sig religiös tillhörighet eller socioekonomisk grupp som politiker och media ofta vill göra gällande. Tvärtom är många av dessa skolor föredömen i arbetet mot segregation.

Förbudet mot nyetablering av konfessionella skolor vill man nu skärpa till ett förbud mot alla konfessionella skolor, vilket ligger i direkt kollisionskurs med de internationella fri- och rättigheterna.
Man måste utgå från att en demokratisk regering försvarar dessa fri- och rättigheter med näbbar och klor, vilket väcker frågor om vad som ligger bakom strävan att stoppa dessa skolor.

Dessutom skulle ett sådant förbud vara missriktat. För redan nu, i befintlig lagstiftning, finns ett skarpt förbud mot att konfessionella huvudmän skulle få prägla undervisningen.
Skolans pedagoger har att ge elever ett sakligt, allsidigt och icke-konfessionellt lärande i svensk skola, oavsett huvudman. Och redan nu ska Skolinspektionen hålla efter detta.

Etableringsrätten, som är den internationella rätt som säkerställer att man får etablera och driva enskilda/fristående skolor på filosofisk, religiös eller pedagogisk grund, är icke-diskriminerande. Det innebär att om man stryper en av dessa kategorier kommer det att per definition gälla alla de övriga.
I samma svep hotas alltså ett stort antal fantastiska idéburna skolor bl.a. med Waldorf-, Freinet- eller Montessoripedagogik.

Vi är oroade över att politiska företrädare och myndigheter, påhejade av media, ofta verkar tolka ”nyheter” om konfessionella skolor på ett tendentiöst och lättvindigt sätt. Oavsett fråga verkar man vilja tolka in religiösa förtecken, vilket måste anses vara diskriminerande.
Vi menar att detta inte är uttryck myndighetsutövning som skall vara ”saklig och opartisk” (Förvaltningslagen §5), och knappast leder till en bättre skola.

Vi håller dock med både politiker och media, att där det hos en enskild skola, konfessionell, kommunal eller friskola, finns tecken på segregerande attityder och verksamhet, eller vad värre är, odemokratiska tendenser, skall dessa råka ut för Skolinspektionens granskning och eventuella påföljder.

Vi är oroade för regeringens och dess stödpartis lättvindiga hållning till sanningen om och tendentiösa tolkning av de konfessionella skolorna. Vi är oroade över att det verkar finnas en okunskap om befintlig lagstiftning. Vi är också oroade över deras hållning till de fundamentala internationella fri- och rättigheterna, vilket på sikt kraftigt kan komma att urholka, eller i värsta fall helt ta död på friskolereformens strävan efter mångfald. Detta vill vi i Idéburna Skolors Riksförbund kraftigt reagera mot.”

Håkan Wiclander, ordförande Idéburna Skolors Riksförbund
Lars Brandström, styrelsen, Idéburna Skolors Riksförbund