I tidningen Skolvärlden skriver Ruhi Tyson om behovet av pluralism i läromedel och särskilt i den del av läromedlen som riktar sig till lärare.

”I skoldebatten ser man emellanåt att paralleller dras mellan läraryrket och hantverksyrken eftersom skicklighet i didaktik och metodik på många sätt utvecklas genom övning och erfarenhet.”

Ruhi Tyson vill i den debatten också lyfta in frågan om läromedlens roll och utformning. Han skriver:

”För det första, ett bra läromedel behöver erbjuda olika metodiska och didaktiska upplägg för att förmedla samma undervisningsinnehåll. Det finns inget bästa sätt att lära ut Pythagoras sats, reformationens betydelse för den europeiska kulturutvecklingen eller människokunskap på.

Det finns en pluralism som aktivt behöver synliggöras i den del av läromedlen som riktar sig till lärarna. Bara utifrån bildningstraditionen, där jag själv gjort mitt forskningsarbete, kan man gestalta ett undervisningsinnehåll med tanke på exempelvis estetiska bildningsprocesser, praktiska bildningsprocesser, intellektuella bildningsprocesser, yrkesmässiga bildningsprocesser eller moraliska bildningsprocesser.”

”För det andra så är alldeles för mycket av våra läromedel inriktade mot eleverna snarare än utformade som lärarhandledningar.”

Ruhi Tyson efterlyser att ett pluralistiskt läromedelsmaterial sätts ihop, där läraren själv kan välja ur vilket perspektiv innehållet i ett område ska gestaltas. Han efterlyser också ”ett rejält forskningsinstitut vars uppgift är att utveckla och publicera läromedel av detta slag till den svenska skolan.”

Ruhi sitter i styrelsen för Idéburna Skolors Riksförbund, är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet och vid Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan.

Artikeln i sin helhet finns på länk här