Idéburna skolor välkomnar 2019 med öppna armar. Vi har rivstartat året med deltagande i flera nationella utredningar och välkomnar i februari vår nya medarbetare Ingemar Olsson till kansliet. Ingemar kommer tjänstgöra både hos oss och vår systerorganisation famna.

Under 2018 har vi tagit fram en folder som berättar om våra idéburna grundprinciper. Önskar ni få fler foldrar att sprida inom era nätverk ber vi er kontakta oss så postar vi dem till er.

Under 2019 har vi följande nyheter:

  1. ISR fortsätter aktivt att teckna fler bra medlemsförmåner
  2. Nya medlemmar får 50% rabatt det första året
  3. Grunderna för medlemskap ses över, för att fler huvudmän ska kunna kvalificera sig
  4. Vi ökar vårt deltagande i regerings- och skolverkets utredningar för idéburna förutsättningar
  5. Vi kommer jobba för att idéburna skolor undantas från vinstskatt.

För dig som medlem, är det dags att markera årsmötet i din kalender. Årsmötet hålls fredagen den 8e mars klockan 10:30. Samuel Engblom, chef på TCO, informerar om utredningen ”Idéburna aktörer i välfärden”.

På vår hemsida går det bra att rapportera senast kända omsättning, och även uppdatera er organisations kontakt-uppgifter.

Inom styrelsen är vi väl medvetna om svårigheterna att starta och driva skola på idéell grund. Tålamod och uthållighet krävs för att nå framgång på sikt. Framgång definierar vi som att skapa likvärdiga förutsättningar för såväl fullt återinvesterande trots begränsad tillgång till kapital som för alternativa pedagogiska inriktningar. Svensk skola mår bäst av en mångfald. Förbundets insatser genom debattartiklar, remissvar och expertdeltagande i regeringsutredningarna behöver en stark medlemsbas för att våra sakargument ska få den tyngd de förtjänar. Hjälp oss bli fler.

För styrelsen / Peter Strömblad