Att en likvärdig skola och en likriktad skola inte är samma sak är de flesta överens om. Men Idéburna skolors riksförbund är oroliga för att de förslag som Skolkommissionen har framfört är allt för fokuserade på ändringar som leder till en likriktad skola.

I en omfattande intervju, av Ytterjärna Forum, berättar förbundets ordförande Håkan Wiclander om riskerna när skoldebatten så entydigt drar åt ett allt mer centralstyrt och likriktat system.

– Det finns flera bra förslag i utredningen, men vi tycker att man är för ensidigt inriktade på förstärkt statlig styrning som lösning på alla problem i skolan. Här finns en motsägelse mot det utredningen själv säger om att åstadkomma ett skolsystem där de professionella pedagogerna får ökat inflytande över skolans utveckling.

På samma sätt som lärare upplever en ökad administrativ börda som tar från tiden med eleverna upplever skolledare att den ökade statliga styrningen sätter käppar i hjulet på idag väl fungerande verksamheter.

–  Det finns många bra skolhuvudmän och skolor som belastas med skikt efter skikt av kontroller, styrning, administration osv så att man får allt mindre tid till själva kärnuppdraget. Och det är ett kärnuppdrag som kan utföras på många olika sätt.

Läs hela artikeln där Håkan utvecklar sitt resonemang om den statliga styrningen, regionala skolmyndigheter, utmaningen för skolor som idag fungerar väl samt hur Skolkommissionen undviker att prata om grundorsaken till de problem vi idag ser.

Läs hela artikeln här