Idéburna skolors riksförbund välkomnar nu Baskemölla barnstuga till förbundet. Barnstugan drivs av en ideell förening och är icke-vinstdrivande.

Baskemölla Barnstuga är en mindre förskola som arbetar aktivt med bland annat waldorfpedagogik, giftfri miljö för barnen och ekologiska råvaror. Förutom detta lyfter de gärna fram miljön kring själva barnstugan: ”I den stora varierande trädgården lockas barnen till fantasifulla lekar. Här växer bland annat fruktträd, bärbuskar, örter och blommor. Här finns kaniner och höns som barnen hjälper till att ta hand om. Närheten till havet ger oss möjligheten till upplevelserika utflykter”, skriver barnstugan på sin hemsida.
Foto: Bilden tillhör Baskemölla Barnstuga.