Idag publicerade Altinget Håkan Wiclanders debattartikel ”Håll riktning i Välfärdsutredningen” (19/10).

I artikeln uttrycker Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander att Välfärdsutredningen och Regeringen bör våga hålla fast vid sin riktning och utreda vinsterna i välfärden. Men att det centrala är att politiken skapar bättre förutsättningar för de idéburna skolorna. Annars varnar förbundet för att nyetableringar av idéburna friskolor kan riskera att upphöra redan inom Regeringens mandatperiod.