Inom kort kommer Idéburna skolors riksförbund att skicka ut årets tredje medlemsutskick och med det följer en värdefull länk till vår interna webbenkät kring den kommande Välfärdsutredningen.

Vi vill uppmana representanter från alla våra medlemsorganisationer att delta i webbenkäten för att vi ska få så många perspektiv och så stor bredd som möjligt i underlaget.

Tack för er medverkan!

Foto av Dvortygirl. Publicerad under den öppna licensen CC BY-SA 2.0.