Nu är Idéburna skolors riksförbund remissinstans för Utbildningsdepartementets promemoria Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV). Förslaget handlar sammanfattningsvis om ”en förstärkt utbildningsgaranti för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolor med enskild huvudman”.

Vi kommer ett återkomma till förslaget efter sommaren och publicera vårt remissvar senast den 23 oktober 2015.