Den annonsfinansierade söktjänsten Gymnasium.se ställde nyligen frågan vad en idéburen skola är för sina besökare. Förutom att Idéburna skolors riksförbunds organisation och syfte beskrivs så avslutas svaret med den kärnfulla formuleringen ”För dig som elev innebär idéburen skola framförallt att du får en försäkran om att vinsten återinvesteras i verksamheten”.

Vi ser naturligtvis positivt på att elever informeras om förutsättningarna i de skolor de har möjlighet att söka till – en viktig sak är ägarförhållandet och syftet med skolans verksamhet. Vår förhoppning är att fler sajter följer Gymnasium.se:s exempel och börjar synliggöra idéburna skolor.