Idéburen koncern expanderar i Stockholm

Idéburen koncern expanderar i Stockholm

De idéburna skolorna har det över lag svårt med nyetableringarna. Men det finns exempel på motsatsen.  Idéburna koncernen ABF Stockholm utökade nyligen med en SFI-skola i Liljeholmen. Nu planerar de att etablera sin första gymnasieskola i Stockholm. Som Idéburna...