Inom ramen för Nationell samling för läraryrket har Idéburna skolors riksförbund, SKL, Sveriges skolledarförbund, regeringen och de båda lärarförbunden idag gått ut med ett gemensamt uttalande om hur man ska gå vidare i arbetet med att stärka läraryrket och den svenska skolan.

”I de länder som har lyckats vända utvecklingen i skolan har de centrala aktörerna jobbat tillsammans, utifrån gemensamma utgångspunkter och mål” skriver företrädarna gemensamt på DN Debatt (10/5). Bland undertecknarna finns ordförande Håkan Wiclander.

Uttalandet är startskottet för det kommande arbetet att förbättra och utveckla den svenska skolan. Regeringen kommer inom kort att utse en utredare som får i uppdrag att arbeta fram förslag som krävs för att förverkliga uttalandet. Utredningen kommer att ske i samråd med parterna, skriver Dagens Industri (10/5).

Under dagens presskonferens på Utbildningsdepartementet företräddes Idéburna skolors riksförbund av styrelseledamot Birgitta Ljung:

-Vi har deltagit och deltar även framåt i diskussionerna inom Nationell samling för läraryrket därför att det är viktigt för oss som huvudmän för ett stort antal skolor att säkra tillgången på kompetenta lärare även framöver. Våra medlemmar representerar ofta lite mindre skolenheter som ibland kan ha svårt att passa in i system som är avpassade för kommuner eller stora koncerner som huvudmän. Vi tycker att vi fått bra genomslag för våra synpunkter, bland annat genom tankar om förändringar i karriärtjänstsystemet så att det kan fungera i både stora och små skolor och i skolor med särskild pedagogisk profil. Vi ser även fram emot färre nationella prov och en fortsatt översyn av lärarutbildningen där vi hoppas på ett större fokus på lärarprofessionen som vi menar måste stärkas. Sen hoppas vi förstås att det intresse regeringen visar på skolområdet genom ett antal olika ekonomiska satsningar ska fortsätta och följas upp av kommunerna.

Friskolornas riksförbund, som bland annat företräder utbildningskoncernen Academedia, valde att inte stå bakom uttalandet som ett ställningstagande mot regeringens utredning kring vinster i välfärden. Motiveringen ger VD Ulla Hamilton på förbundets blogg.

Foto: Skärmdump från Regeringskansliets hemsida.