”Vi ger mandat och frihet till professionen”

”Vi ger mandat och frihet till professionen”

Strax innan sommaren, den 17 maj, deltog Håkan Wiclander i en öppen utfrågning om lärarbristen i skolan initierad av Utbildningsutskottet. I talet lyfte han fram de idéburna skolorna som attraktiva arbetsgivare och delgav utskottet ett antal förslag på åtgärder....