SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har fått frågan om skolpeng ifall en skola tvingas stänga eller inskränka pga Covid-19, och SKR är tydliga med att skolpeng ska betalas.

På sin Fråga/Svar-sida skriver SKR:
”SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge där det tillfälligt/under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.”

Här är länken till SKRs frågor och svar. Sidan byggs på efterhand.