Vi måste ställa frågan om friskolereformen misslyckats och om det krävs en ny reform, skriver Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund på Altinget debatt. Och fortsätter: Tillväxten av koncernägda friskolor kan snöpa elevers och lärares valfrihet samt minska mångfalden.

Bakgrunden är att en ny studie visat att de koncernägda friskolorna växer allt mer.

”De koncernägda skolornas tillväxt är ett varningstecken. Vad händer med mångfald och valfrihet? Vore det dags för Friskolereform 2.0? Det finns ytterligare problem, förutom beskuren mångfald. Flera rapporter har visat att de koncernägda skolorna har lägre lärartäthet generellt sett, och har lägre andel behöriga lärare.”

Håkan Wiclander skriver vidare att de idéburna skolorna – som drivs av stiftelser och föreningar och har pedagogisk mångfald – har högre lärartäthet och andel behöriga.

”Det är dags att ställa frågan om friskolereformen misslyckats! Om det kan vara så att tillväxten av koncernägda skolor snöper elevers och lärares valfrihet? Om den substantiella mångfalden faktiskt minskar?”

Läs hela debattartikeln på Altinget, på länk här