Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander kommenterar idag Anna Ekströms utspel i gårdagens SVT:s Agenda i Skolvärldens artikel ”Fria skolvalet kan ändras” (7/9).

I SVT:s Agenda tydliggjorde Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket och ordförande i Skolkommissionen, att hon är beredd att driva på en förändring av det fria skolvalet om det innebär att det skulle öka likvärdigheten i den svenska skolan.

Håkan Wiclander kommenterar utspelet på följande sätt i artikeln:

– Hon skickar signaler till kommissionen och politiker samtidigt som hon nyanserar debatten i förhållande till folket. Hon förtydligar att vi inte bara har segregation genom bostads- och socioekonomiska perspektiv, men även att nuvarande modell med det fria skolvalet faktiskt förvärrar klyftorna. […] Samtidigt förtydligar generaldirektören att det finns en rad olika verktyg, med vilka det går att förbättra – inte begränsa – det fria skolvalet, menar Håkan Wiclander. Och det anser han vara positivt.

– Vi tror att det fria skolvalet som huvudidé bör bevaras, med en mångfald av aktörer. Men trots att vi är fristående verksamheter så anser vi att det är uppenbart att något måste göras för att minska skolsegregationen, säger han.