Idag träffas nuvarande och gamla elever, personal och lärare och firar att skolan fyller hundra år ute i Vackstanäs utanför Södertälje. Läs mer om arrangemanget här. Vackstanäsgymnasiet har varit en idéburen friskola med riksintag sedan 1993, men skolan har en betydligt längre tradition och har varit en fristående skola i 100 år.

Idéburna skolors riksförbund styrelse skickar sina hjärtligaste gratulationer från styrelsemötet den 4 september 2015. Grattis Vackstanäs, 100 år!

Bilden visar delar av styrelsen utanför Vackstanäsgymnasiets ingång 2014. Foto: Idéburna skolors riksförbund