Nyheter

Information om att övergångsbestämmelserna upphör den 1 juli

Information om att övergångsbestämmelserna upphör den 1 juli

Kravet på lärarlegitimation för lärare och förskollärare börja gälla fullt ut från och med den 1 juli 2015. Den 30 juli upphör övergångsbestämmelserna att gälla. Det påverkar både anställningar, undervisning och betyg. Därför går Idéburna skolors riksförbund och...

Nyhetsutskick #2 ute inför sommaren

Nyhetsutskick #2 ute inför sommaren

Idéburna skolors riksförbunds Nyhetsbrev #2 2015 har nu skickats till alla medlemmar. I nyhetsbrevet summeras tiden sedan senaste nyhetsbrevet och det innehåller en viktig informationstext om vad som gäller inför att övergångsbestämmelserna kring lärarlegitimation upphör den 1...

Lärorikt möte med nederländska Utbildningsdepartementet

Lärorikt möte med nederländska Utbildningsdepartementet

Onsdagen den 3 juni mötte Idéburna skolors riksförbund representanter från det nederländska Utbildningsdepartementet för att diskutera det svenska friskolesystemet. I Nederländerna finns en gammal tradition av idéburna friskolor och landet överväger nu en reform som öppnar upp...

Birgitta Ljung kommenterar Ägarprövningsutredningen

Birgitta Ljung kommenterar Ägarprövningsutredningen

Idag överlämnar Idéburna skolors riksförbunds sitt remissvar på den omfattande Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7) till Regeringskansliet. Enligt dir 2015:22 kommer den beaktas inför den större Välfärdsutredningen. Sammanfattningsvis välkomnar förbundet utredningen. Men man...

Förbundet deltar i flera tunga utredningar

Just nu pågår remissarbetet för fullt inom Idéburna skolors riksförbund. Förbundet har fått förtroende att vara de idéburna skolornas röst i flera tunga skolutredningar som kommer att ligga till grund för utformningen av det svenska skolsystemet de kommande åren. Bland dem...

Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

De båda lärarfackens tidningar, Skolvärlden och Lärarnas tidning, har nu uppmärksammat Idéburna skolors riksförbunds framtidsdokument under den gångna veckan. Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden publicerade i förra veckan artikeln ”Idéburna friskolor har nyckelroll för...