Vi välkomnar nu Torsö Skärgårdsskola till Idéburna skolors riksförbund. Skärgårdsskolans vision är att utveckla hela människan utifrån var och ens möjligheter till trygga och empatiska individer, med lust att lära och att utvecklas hela livet.

Skolan är centralt belägen på Torsö och består av grundskola, förskola och fritids. Sammantaget finns här en fin inne- och utemiljö – skolskog, vatten och åkermark som allt tillsammans erbjuder möjligheter till ett rikt frilufts- och uteliv. Skolan använder medvetet dessa miljöer i undervisningen vid elevprojekt av skiftande slag. En fin matsal med ett tillhörande kök finns där all mat tillagas.

Huvudman för skolan är Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening.