Nyheter

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället menar ISR att skollagens formuleringar är tillräckliga.   De nya regleringarna motiveras med att Skolinspektionen ska kunna förlägga viten på de huvudmän...

Avhandling om Idéburna skolor i Sverige

Nu har Skolminister Lotta Edholm tillsatt två större utredningar om friskoleväsendet som även kommer beröra icke-vinstutdelande idéburna fristående skolor. Både skolministern och utredarna borde läsa den avhandling som nyligen kom på Marie Cederschiölds högskola. Det är Ebba...

En nationell skolpengsnorm – ny utredning

Skolminister Lotta Edholm har tillsatt en ny utredning som ska utreda ett nytt system för hur "skolpengen" ska beräknas. Direktiven till utredningen syftar till att staten ska ta ett starkare grepp över skolväsendet för att stärka likvärdigheten. Idéburna Skolors...

Forska på Idéburna! ISRs inspel till forskningspropositionen 2024

Forska på Idéburna! ISRs inspel till forskningspropositionen 2024

Regeringen planerar lämna en ny forskningsproposition 2024. En process pågår där aktörer lämnar inspel med rekommenderade prioriteringar kommande periods forskning och verksamhet på Sveriges lärosäten. I sitt inspel föreslår Idéburna Skolors Riksförbund: Att ett riktat statligt...

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker förslag från Skolinformationsutredningen

Förslaget att Skolverket skulle ta över uppgiftsinsamling på skolområdet löser inte huvudproblemet – att offentlighetsprincipen inte gäller för fristående huvudmän på grund av att aktiebolagens uppgifter betraktas som affärshemligheter. Tvärtom innebär förslagen en onödig och...

Det svänger snabbt kring digitaliseringen

Det svänger snabbt kring digitaliseringen

Mindre skärmtid, mer lästid och bättre tillgång till bemannade bibliotek i skolan. Många av de nya förslagen från regeringen är bra. De tar lärandeprocesser på allvar och stärker professionens utrymme att avgöra när digitala verktyg kan användas respektive inte användas. Men…....

Folkuniversitets gymnasieskolor i ISR

Folkuniversitets gymnasieskolor i ISR

Nyaste medlemmar i Idéburna Skolors Riksförbund är de sex gymnasieskolorna som ingår i Folkuniversitetet (FU). Folkuniversitetet, tänker någon: Har Folkuniversitetet gymnasieskolor? Är de inte ett bildningsförbund med kurser för vuxna? Jo, det stämmer att det är ett...

Unikt avtal om praktiknära forskning i samverkan för skolan

Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning,...