I slutet av augusti planerar Skolverket ett samråd med flera intresseorganisationer angående kommande insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända. Skolverket kommer att använda de kunskaper som samrådet ger för att kunna genomföra ”systematiska insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet”. Mer om detta finns i regeringsbeslutet U2015/3356/S.

Medlemsorganisationer som har synpunkter och idéer inför mötet kan kontakta kansliet på info@ideburenskola.se.

Bilden är publicerad under CC BY-NC 2.0-licens och tillhör clappstar. Personen på bilden har inget med texten att göra.