Nyheter

Styrelsen gratulerar Vackstanäs till 100 år som fristående skola

Styrelsen gratulerar Vackstanäs till 100 år som fristående skola

Idag träffas nuvarande och gamla elever, personal och lärare och firar att skolan fyller hundra år ute i Vackstanäs utanför Södertälje. Läs mer om arrangemanget här. Vackstanäsgymnasiet har varit en idéburen friskola med riksintag sedan 1993, men skolan har en betydligt längre...

Lönelyft för fler lärare än de med karriärtjänster

Lönelyft för fler lärare än de med karriärtjänster

Den 29 juni släppte regeringen nyheten om att fler lärare kan bli föremål för lönelyft än de som omfattas av karriärtjänstreformen. Idéburna skolors riksförbund ser det som resultatet av ett medvetet arbete kring denna fråga från förbundet och flera andra aktörer. Idéburna...

Sök pengar genom Lågstadiesatsningen senast den 15 september

Sök pengar genom Lågstadiesatsningen senast den 15 september

Senast den 15 september kan ni som driver en grundskola (årskurs 1-3) skicka in en ansökan till Lågstadiesatsningen för läsåret 2015-2016. Med regeringens lågstadiesatsning är tanken att det ska bli möjligt för både kommunala och fristående huvudmän att finansiera mer lärartid...

Filosofiska och Skarpnäcks Fria Skola går samman

Filosofiska och Skarpnäcks Fria Skola går samman

Filosofiska meddelade idag att de inom kort utökar sina två förskolor med en grundskola i Skarpnäck, söder om Stockholm. Grundskolan drivs idag av föräldra- och personalkooperativet Skarpnäcks Fria Skola som valt att låta verksamheten övergå till Filosofiska. Och...

Remissarbete påbörjas kring Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Remissarbete påbörjas kring Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Idéburna skolors riksförbund är sedan tidigare remissinstans för utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22). Utredningen är kritisk till brister i den s.k. styrkedjan (för friskolor innebär den: staten – huvudmannen – rektorns chef – rektor – lärare) och förordnar bland...

Missa inte att ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper

Missa inte att ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper

Vi vill påminna medlemmar som bedriver förskolor att inte glömma att ansöka om statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Ansökan har nu öppnat och sista ansökningsdag är redan den 4 september (för läsåret 2015/2016). Det är med andra ord bråttom. Statsbidraget ligger...

Förbundet inbjudet till samråd kring insatser för nyanlända elever

Förbundet inbjudet till samråd kring insatser för nyanlända elever

I slutet av augusti planerar Skolverket ett samråd med flera intresseorganisationer angående kommande insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända. Skolverket kommer att använda de kunskaper som samrådet ger för att kunna genomföra "systematiska insatser i syfte...