Senast den 15 september kan ni som driver en grundskola (årskurs 1-3) skicka in en ansökan till Lågstadiesatsningen för läsåret 2015-2016.

Med regeringens lågstadiesatsning är tanken att det ska bli möjligt för både kommunala och fristående huvudmän att finansiera mer lärartid till varje elev och höja utbildningskvaliteten genom ett riktat statligt bidrag. Bidraget kan bland annat gå till personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare, personalförstärkning med annan personal så att era lärare i större utsträckning kan bedriva undervisning, andra insatser för att minska klass- eller gruppstorleken eller andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna.

För att ta del av bidraget behöver er skola formulera en rekryteringsplan i samråd med berörda fackliga organisationer. Information, instruktioner, bidragsramar och ansökan finns på Skolverkets hemsida.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Fotot är taget av Brittany Randolph och är publicerat under öppen CC BY-NC-ND 2.0-licens.