Vi vill påminna medlemmar som bedriver förskolor att inte glömma att ansöka om statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Ansökan har nu öppnat och sista ansökningsdag är redan den 4 september (för läsåret 2015/2016). Det är med andra ord bråttom.

Statsbidraget ligger på 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med och minskningen kan ske på många olika sätt – t.ex. genom att starta en ny avdelning, en ny förskola, undvika en utökning eller för att minska antalet barn som är inskrivna på förskolan. Mer information om detta finns på Skolverkets hemsida. Där kan man också göra själva ansökan.

Foto: Mats Lindh, via Flickr Commons. Publicerad under CC BY 2.0-licens.