ISR växer. Under junis sista vecka anslöt sig Tryde Friskola ekonomisk förening, Österlen, till förbundet för att försvara friskolereformens ursprungliga syften och främja icke vinstutdelande idéburna skolors intressen.

Tryde friskola är ett föräldrakooperativ som driver grundskola F – 6 med fritidshem med ca 150 elever. Skolan beskriver sin verksamhetsidé – ”Elever med rätt att lyckas. På Tryde Friskola arbetar elever, personal, vårdnadshavare och styrelse nära varandra. Vår skola ska vara en plats där man finner glädje, trygghet, gemenskap och där alla känner alla. Vi vill att varje elev ska känna tilltro till sin egen förmåga, våga utveckla sina idéer och bygga kunskap som håller för livet”