ISR fortsätter växa- en ideell förening i Övertårneå (Norrbotten) , ett kooperativ i Simrishamn (Skåne) och en stiftelse i Sigtuna/Märsta (utanför Stockholm) – ansluter sig för att försvara friskolereformens ursprungliga syften.

Hietaniemi Friskoleförening grundades 2000 i Övertårneå kommun i Norrbotten och driver två förskolor och en grundskola F – 9. Skolans ledord är äventyrspedagogik, kunskap och studiero, vilket betyder att skolan arbetar med att miljöanpassa verksamheten och med att skapa en stimulerande och trivsam inre miljö. Skolan har små klasser och arbetar integrerat mellan stadier där alla barn är allas barn, vilket ger förutsättningar för ett främjande/förebyggande arbetssätt under hela skoldagen.

Föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan, ekonomisk förening i Simrishamn bildades 1996 och erbjuder F-9 skola, samt även fritids, med drygt 210 elever. Föräldrakooperativet har knappt 100 ideellt engagerade medlemmar. Skolan värderar den lilla enheten med små klasser och hög  personaltäthet för en trygg miljö med ämnesövergripande och tematiska arbetssätt, ofta med kulturprofil.

Stiftelsen Josefinaskolan är en Waldorfskola som erbjuder F-9 skola med fritids för drygt 200 barn sedan 1989, strax utanför Stockholm. Med Waldorfpedagogikens helhetssyn i centrum och naturen inpå knutarna har skolan skapat en idealisk miljö för lärande, växande och lek för barnens utveckling och hälsa.