I rapporten ”Så utvecklar vi friskolesystemet” föreslår Svenskt Näringsliv en rad förändringar för friskolesystemet. Bland annat översyn av ersättningssystem (skolpeng) och ”rättvisare” och mer transparent skolval och antagningssystem.

– Rapporten är ett uttryck för de positionsförflyttningar som nu sker kring friskolor, marknadslogik och vinstfrågan, säger ISRs ordförande Håkan Wiclander.

Tidigare hördes ofta ”rör inte friskolorna, allt fungerar utmärkt”, när friskolesystemet debatterades. Nu konstateras problemen med till exempel betygsinflation, ”cherry-picking”, segregation med mera. Till dessa kommer nu alltså näringslivet med utkast till konstruktiva lösningar. Det är lovande, även om ISR har andra förslag till reformer i flera problemområden.

– Den kanske viktigaste reformen vore att inrätta särskilda villkor för idéburna skolor, så man inte blandar samman näringslivets skolor med civilsamhällets, när åtgärder kommer. Då skulle samhället kunna stimulera nya föreningar och kooperativ att ta plats med icke-vinstutdelande samhällsnyttiga skolor och samtidigt åtgärda problem som den s k ”marknadsskolan” fört med sig. För det finns ju en bred politisk vilja för mer och fler civilsamhällesorganisationer inom vård skola och omsorg, avslutar Wiclander.