– och nyast medlem i Idéburna Skolors Riksförbund.
I Göteborgsområdet startades förra året en helt ny idéburen friskola: Communityskolan

Den nya högstadieskolan i Tynnered är nyblivna medlemmar i ISR, Idéburna Skolors Riksförbund.
Vad utmärker den nya skolan, som dessutom fått årets ÅBIS-pris – Årets bästa idéburna samhällsförbättrare?

Studiero, extra studiestöd och samarbete
Communityskolans idé är en helhetssatsning med studiero, bildning och öppen skola efter skoldagen. 
Bakgrunden är bekymmer över att så många unga brukar lämna grundskolan efter årskurs 9 utan tillräcklig behörighet till yrkesutbildning. 

Communityskolans satsar på kunskap och bildning. Eleverna får hjälp med sitt läxarbete efter skoldagen av erfaren personal där lärare samarbetar med volontärer från högskolor och föreningar.
”…kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar”, skriver Communityskolan stolt om sin icke-vinstdrivna högstadieskola.

Aktiviteter efter skoldagen
Skolans ambition är att vara full av liv även efter att den ordinarie skoldagen är slut. I anslutning till skoldagen finns fritidsaktiviteter, exempelvis orkesterskola i samverkan med Göteborgs symfoniker, och fotboll.

Sådana aktiviteter ihop med föreningslivet är möjliga i en skola utan vinstintresse, som i stället för vinstutdelning drivs av idéer med fokus och engagemang för elever och ungas utveckling. 
Målet är att fler unga ska kunna gå vidare till studier och yrkesliv med fyllda hjärtan och hjärnor.

Tynnered 
Göteborgska stadsdelen Tynnered är en mixad stadsdel och förort med spännande historia, aktiv nutid och en ny framtid.
I historiska skrifter nämns Tynnered första gången på 1550-talet. Det gamla efterledet ”-red” i ortnamnet Tynnered handlar om att röja skog och mark. 

Dagens stadsdel Tynnered byggdes till stora delar under det så kallade ”miljonprogrammet”* som pågick under 1960-  och -70-talen.
I framtiden planerar Göteborgs stad att nybygga över tusen nya bostäder och annan service kring Opaltorget i centrala Tynnered. 

Här i Tynnered finns historia, framtid och nutid. Och bildligt sett röjer Communityskolan ny mark med en omfattande verksamhet av fritid och bildning i samarbete med Göteborgs unga, deras anhöriga och med föreningar och högskolor.

Ingen lämnas utanför
Communityskolan drivs av huvudmannen RM Bildning, som är del av den ideella föreningen Räddningsmissionen i Göteborg. 
Räddningsmissionen är sen länge etablerad och har mängder av aktiviteter i Göteborgstrakten. 

”Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. 
Ytterst sett leds vår förening av våra huvudmän som består av 33 kristna församlingar i Göteborg med omnejd. 
För att skapa detta medmänskligare samhälle behöver vi vara många som krokar arm. Därför vill vi i allt vi gör samverka med privatpersoner, offentliga myndigheter, företag, stiftelser, kyrkor och civilsamhälle.”

”Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför”, skriver Räddningsmissionen på hemsidan.  ”Varje människa har rätt till ett värdigt liv”. 
I paletten av verksamheter syns socialt företagande, kvinnoverksamhet, kulturverksamhet, stöd åt barn och familjer och mycket mer. Gemensamt för alla verksamheter är att skapa inkluderande gemenskaper och möta människor i ögonhöjd. 

Räddningsmissionen vill starta fler community-skolor i regionen. Om man får möjlighet.

ÅBIS-priset – Årets bästa idéburna samhällsförbättrare!
Communityskolan utsågs till ÅBIS-pristagare i november 2022, dvs. ”Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2022”.

”Priset går till Communityskolan som utifrån ett tydligt behov hos målgruppen och närområdet skapat innovativa, kreativa och effektiva lösningar för att möta en angelägen samhällsutmaning.”
Hos Communityskolan står kunskapsuppdraget i centrum, konstaterar juryn.
”Vidare arrangerar Communityskolan mötesplatser och gemensamma aktiviteter utanför skoltid i direkt samverkan med olika föreningar inom t.ex. sport och musik.

*Miljonprogrammet var en satsning på bostadsbyggande under åren 1965-74, då svenska staten delfinansierade byggandet av 100 000 lägenheter per år i tio år. Bakgrunden var bostadsbrist och ambitionen att modernisera bostäder.