I Ekot och StudioEtt fanns den 12 oktober ett längre reportage som lyfte fram skillnaderna mellan idéburna och vinstutdelande fristående skolor. ISRs ordförande Håkan Wiclander kommenterar:

– Idéburna skolors riksförbund har länge arbetat för att nyansera friskoledebatten så att inte idéburna friskolor utan vinstintresse och de större vinstutdelande bolagen dras över samma kam. För det är vad som hållit på att hända.

– Friskolereformens ursprungliga syfte från början av 90-talet var att möjliggöra mångfald och valfrihet för elever och föräldrar.
Och det som startades var just små byskolor, skolor med särskild pedagogik och kooperativ med föräldrar och personal. Och många av de små skolorna finns kvar fortfarande. Men redan på 00-talet började bolagen växa.
– Nu har de större bolagskoncernerna blivit större än många kommuner i Sverige, fortsätter Håkan Wiclander.
Utvecklingen har kantats av konkurser (John Bauerskolorna – JB), kvalitetsbrister och en återkommande het debatt om vinstutdelningsintresset – och därigenom en förskjutning av skolans primära fokus – eleverna.

– Media har sällan klarat att lyfta fram och nyansera att det faktiskt finns olika sorters friskolor, än mindre förklarat att den reella mångfalden som ger verklig valfrihet hotas på flera sätt – både genom att koncernerna växer enligt företagens logik och på grund av hur politik och myndigheter ”springer efter” och försöker stävja brister genom ökad kontroll och detaljstyrning.

– Gårdagens reportage i Morgonekot är ett fint och positivt undantag, som äntligen skildrade villkor för idéburna skolor, och förklarar en del av skolutvecklingen. (Lyssna gärna, länk här). 

Bland annat beskriver Maria Nordheden Gard, som är rektor på Freinetskolan i Botkyka, hur kontroll och detaljstyrning blir en alltmer krävande arbetsbörda som också gör att den pedagogiska idén – som skapar mångfalden – får stryka på foten.
”Vi skulle ju önska att man kunde se idéburna skolor som en egen enhet, så det finns de kommunala, de idéburna och de vinstdrivna och att det kan vara lite olika regler som gäller”.

Reportaget innehåller även intervjuer med elever på Stadsmissionens skolstiftelses elever på Grillska gymnasiet i Eskilstuna. Eleverna förklarar hur det tydligt märks att skolan inte har vinstutdelning som mål och att eventuellt överskott går till att förbättra verksamheten.

I valrörelsen har ju den borgerliga sidan avvisat åtgärder kring vinstintresset. Istället har man sökt lösningar i än mer ökade krav och kontroll av kvalitet och ekonomi.

Reportaget lyfter fram de utmaningar detta skulle orsaka för idéburna och att andelen idéburna redan minskar snabbt.

I slutet av reportaget intervjuas Tomas Abrahamsson som är VD för Stadsmissionens skolstiftelse. Han förklarar:

”Mycket av det här kontrollsystemen kanske adresseras egentligen till friskolor som drivs med vinstintresse, som har vinstuttag. Men lagstiftningen är gemensam.”

Kontakt för mer information om Idéburna skolor:

Håkan Wiclander, tel 070 210 17 42, hakan@wiclander.se
Maria Nordheden Gard, tel 08-42504970, maria.nordheden-gard@kastanjen.nu
Tomas Abrahamsson, tel 08-684 230 11,  tomas.abrahamsson@stadsmissionensskolstiftelse.se
Ingemar Olsson, tel 070 585 57, ingemar.olsson@ideburenskola.se