Regeringen har tillsatt en utredning om förbud mot skolkoncerners vinstutdelning. Förslaget välkomnas av ISRs ordförande Håkan Wiclander.

Utredningen har namnet ”En skola utan vinstintresse”, och ska vara klar senast 29 februari 2024.

I korthet skriver regeringen om utredningens uppdrag:
”En särskild utredare ska lämna förslag på en reglering som säkerställer att de skattemedel som avsätts för skolan används till det medlen är avsedda för, dvs. att finansiera driften av dessa verksamheter. Förslagen ska syfta till att öka kvaliteten och likvärdigheten i skolväsendet.” Länk till regeringens utredningsdirektiv här.

Dagens Etc refererar förslaget och har intervjuat ISRs ordförande Håkan Wiclander, och skriver:

Socialdemokraternas försök att stoppa vinstutdelning för skolföretag med en ny utredning välkomnas av de idéburna friskolorna.

– Äntligen. Jag har slängt ett öga på direktiven, det ser bra ut, säger Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund.

Det var i söndags som statsminister Magdalena Andersson (S) presenterade förslaget om att bland annat stoppa friskolor från att dela ut vinster till aktieägare. En ny utredning ska undersöka möjligheten för det.

Håkan Wiclander är ordförande vid Idéburna skolors riksförbund som samlar friskolor som inte tar ut vinst på sin verksamhet. Han ser positivt på förslaget och hoppas att utredningen prövar att bygga vidare på den utredning om att idéburna organisationer ska få möjligheten att delta i upphandlingar om välfärdstjänster, vilket klubbades i riksdagen i början på juni.

Inte oroliga för valfriheten
Det här är ett sätt för socialdemokratin att försöka att få in fler fristående skolaktörer som inte har ett vinstintresse, menar Håkan Wiclander.

Era medlemsskolor är beroende av att vårdnadshavare får välja skola till sina barn. Hur ser du på argumentet från högerpartier att valfriheten kan vara hotad om vinstutdelning förbjuds?

– Jag upplever inte att valfriheten är hotad. Vi har länge sagt att vi ser oss som ett komplement till den kommunala skolan, vi vill samverka med kommunen om var en verksamhet ska startas med en särskild pedagogisk inriktning.

Riksrevisionen föreslår att fristående skolor bör få schablonersättning istället för skolpeng. Håller du med om att skolpengssystemet bör göras om?

– I grunden är skolpeng en förutsättning även för idéburna skolor. Men vi har konstaterat att skolpengssystemet inte fungerar och får negativa följder, som riksrevisionen också konstaterar. Vi är öppna för helt andra resursfördelningssystem.