Besök detta seminarium under Almedalsveckan. Se komplett information här.

Beskrivning av samhällsfrågan

En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet Sverige. Skolkommissionens betänkande riktar uppmärksamheten på att de utbildningsmässiga klyftorna växer. Men skall vi gå mot en likriktad skola eller kan pedagogisk mångfald bidra till en skola som ger alla chansen?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

De sociala klyftorna växer i Sverige och de utbildningsmässiga likaså. Att skapa en likvärdig utbildning för alla måste bli ett centralt utbildningspolitiskt mål. Men likvärdig utbildning innebär inte likadan utbildning för alla. Vi människor är olika, har olika behov, olika förutsättningar och olika möjligheter. Det är viktigt att var och en skall hitta den utbildningsväg som ger just dem de bästa utvecklingsförutsättningarna. Detta förutsätter att undervisningen inte detaljstyrs och att det finns utrymme för en pedagogisk mångfald. Med hjälp av forskare, företrädare för Freinet- Montessori och Waldorfpedagogik, samt utbildningspolitiker diskuterar vi skolkommissionens förslag och hur man kan främja utvecklingen av kreativ mångfald inom skolväsendet.