Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset förklarar allt om idén som ligger till grund för verksamheten. Tron och tilliten till människor är i fokus och att korta beslutsvägar, att snabbt kunna agera, är avgörande för trovärdigheten gentemot unga.