Idéburna skolors riksförbund har tillfrågats om att yttra sig över Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler.

Efter att förbundet granskat Boverkets förslag med underlag ställer sig Idéburna skolors riksförbund positiva till förslaget.

Foto: Bilden tillhör Elliott Brown och publiceras under öppen licens CC BY 2.0.