Idéburna skolors riksförbund är nu remissinstans för Skolverkets kommande förslaget om nationella it-strategier för skolväsendet, enligt Regeringens uppdrag.

I förra veckan rapporterade vi om mötet med Skolverket om it som administrativt verktyg. Strax innan mötet togs beslutet om att Regeringen ger Skolverket i uppdrag att arbeta fram ett förslag om nationella it-strategier och sannolikt kommer uppdragen att vävas samman.

Idéburna skolors riksförbund är en av åtta aktörer som Skolverket särskilt ska inhämta kunskap och synpunkter från. De andra aktörerna är Skolinspektionen, SPSM, Sameskolstyrelsen, SKL, Friskolornas riksförbund och SVEA. Även andra aktörer kan tillfrågas, enligt uppdraget.

Idéburna skolors riksförbund har all anledning att återkomma till ämnet så snart arbetet satts igång.

Uppdatering 2015-10-09: Anneli Vossman Strömberg, rektor på idéburna Freinetskolan Mimer, och Martin Höglund, samordnare/kommunikatör på Idéburna skolors riksförbund och lärare/it-pedagog inom idéburen vuxenutbildning har utsetts att leda remissarbetet.

Foto: Bilden tillhör Vancouver Film School och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.