Skolvärlden publicerade idag artikeln ”Skolan riskerar bli mer likriktad” (18/9) där man uppmärksammar Idéburna skolors riksförbunds Sammanställning av idéburna friskolors nyetableringar/utökningar inför 2016/2017.

I artikeln nämns bland annat att allt färre idéburna friskolor startas och att om utvecklingen fortsätter i samma takt ”skulle ansökningarna om att få starta idéburna skolor upphöra om två år”. De skriver också att förbundet hoppas på framtida förbättringar för de idéburna friskolorna efter den statliga Välfärdsutredningen.

Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander avslutar med att kommentera den dystra utvecklingen och efterlysa handling från politikerna.

– Politiskt kan man göra mycket för att stimulera de icke vinstdrivande skolorna. Man måste titta på vilka hinder som möter dem som vill starta en idéburen skola idag. Staten skulle till exempel kunna jobba med startfonder eftersom våra skolor oftast har det svårast vid uppstart, man skulle kunna tänka sig någon typ av stöd här. Annars blir det bara de redan etablerade som kan fortsätta växa, säger han.