Idag publicerade Dagens samhälle (17/6) vår replik på Strömbergs debattartikel. Repliken ”Dags för skilsmässa mellan vinstdrivande och idéburna” är skriven av styrelseledamoten och en av grundarna till Södertörns friskola, Birgitta Ljung, som ansvarat för arbetet med remissvaret till Ägarprövningsutredningen. Hon har bland annat tidigare kommenterat utredningens syfte. Repliken, som med glimten i ögat ”begär skilsmässa” från de vinstdrivna koncernerna inom friskolefamiljen, avslutas på följande sätt:
”Vi lämnade in skilsmässopappren för flera år sedan, Marcus Strömberg. Det höll inte mellan oss när pengarna kom in på marknaden och Sverige blev bland de bästa i världen på att gynna stora koncerner och på att omfördela skattepengar till riskkapitalbolag i Guernsey. Det gynnade varken de idéburna skolorna eller friskolereformen i stort.”
Bakgrunden är att Marcus Strömberg, vd Academedia, tidigare riktade kritik mot vårt remissvar i Ägarprövningsutredningen i debattartikeln ”Trist att ISR klagar på Academedia” (Dagens samhälle 16/6). Den huvudsakliga kritiken handlade om att vi som organisation visserligen är ”en viktig och självklar del av Skolsverige” men att vi inte borde ”börja skapa motsättningar mellan olika fristående ägarformer”. Det senare betecknar han som ”kontraproduktivt”.