Ny magisteruppsats om idéburna skolledare och it i skolan

Ny magisteruppsats om idéburna skolledare och it i skolan

Hur förhåller sig idéburna skolledare till it i skolan? Svaret får man i den nyutkomna magisteruppsatsen Idéburna perspektiv på it i skolan (2016). Uppsatsen är  skriven som ett underlag för Idéburna skolors riksförbund inför remissarbetet kring de nationella...
Skolverket föreslår förändringar i skolans styrdokument

Skolverket föreslår förändringar i skolans styrdokument

Nu har Skolverket släppt sitt slutgiltiga förslag kring läro- och kursplansförändringar i samband med de föreslagna nationella it-strategierna för skolans digitalisering. I maj skrev vi om att förbundet lämnat in sitt remissvar till Skolverket angående de föreslagna...