I fredags (25/9) deltog Idéburna skolors riksförbund på möte med Skolverket med fokus på it som administrativt verktyg. Mötet initierades med anledning av Uppdraget till Statens skolverk om nationella skolutvecklingsprogram.

Idéburna skolors riksförbund driver en försiktig linje i administrativa it-frågor där förbundet betonar att det administrativa behovet ständigt måste vägas mot en eventuell inverkan på det pedagogiska friutrymmet. Förbundet menar att effektiviseringar och standardisering är odelat positivt om man endast beaktar de administrativa aspekterna av arbetet. Ur ett pedagogiskt perspektiv kan samma förändringar däremot vara negativa eftersom de kan påverka förutsättningarna för det pedagogiska friutrymmet. Förbundet uppmanade därför Skolverket att bredda perspektivet och se över de pedagogiska konsekvenserna inför kommande stöd- och utbildningsinsatser.

Idéburna skolors riksförbund representerades av Martin Höglund, lärare inom idéburen vuxenutbildning och samordnare/kommunikatör inom förbundet, tillsammans med Martin Einarsson, lärare på idéburna Freinetskolan Mimer i Norrtälje. Båda arbetar med it-utveckling på sina respektive skolor. På mötet deltog också flera andra organisationer, bland annat Friskolornas riksförbund tillsammans med en representant från utbildningskoncernen Academedia.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Bilden tillhör Frederico Cintra och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.