Under tisdagen den 28 april deltog Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander i en debatt om läraryrkets attraktivitet tillsammans med Mikaela Valtersson, Friskolornas riksförbund, och Per Arne Andersson, SKL, på en närmast fullsatt Skolriksdag 2015. - Lärare är...