Styrelse- och ledningsutbildning – material


Utbildningsmaterial 

Idéburna skolors riksförbund har för medlemmar tagit fram en gratis styrelse- och ledningsutbildning för att ge stöd till nya och gamla  styrelseledamöter, i juridik och praktiskt ansvar för styrelsen.

Sedan något år har Skolinspektionen krav på att skolor ska kunna visa att deras styrelse har insikt om juridik och ekonomi för att få driva en skola.

Det händer att styrelseledamöter byts vid årsstämman, gamla lämnar, nya kommer.

Förutom myndighetskrav är det självklart bra att som styrelseledamöter känner till de villkor och juridiska grunder som gäller för verksamheten för att kunna ta ansvar och fortsätta driva en bra skola.

Det är anledningar till att förbundet tagit fram denna styrelse- och ledningsutbildning.

Styrelse- och ledningsutbildningen består av
– presentationsbilder med juridik och resonemang (samma bilder finns i pdf- och power-pointformat)
Här är dessa:
Styrelseutbildning i pdf-format (öppnas i nytt fönster)
Styrelseutbildning i power-point-format (laddas hem)


Dessutom finns:
– fyra separata dokument i word- och pdf-format, med exempel från praktiskt styrelse-arbete.
Dokumenten är hämtade från en medlemsskola och ger exempel som rör:
Ansvarsfördelning, årshjul för styrelsen, befattningsbeskrivning, delegering.

Här är dokumenten i pdf-format:
Huvudmans ansvar (öppnas i nytt fönster)
Årshjul (öppnas i nytt fönster)
Befattningsbeskrivning (öppnas i nytt fönster)
Delegering (öppnas i nytt fönster)

Här är samma dokument i word-format:
Huvudmans ansvar (laddas hem)
Årshjul (laddas hem)
Befattningsbeskrivning (laddas hem)
Delegering (laddas hem)

Utbildningsmaterialet, gratis för medlemmar, har tagits fram av erfarna skolledare i ISRs styrelse, och med bistånd av medlemmar.

Förbundet ger medlemmar fri tillgång till utbildningen och erbjuder även att så lång möjligt ge svar på frågor, diskutera och stötta, om ni behöver och kontaktar förbundet via info@ideburenskola.se (se mer nedan).


Vi föreslår:

  1. Gå först igenom ppt- / pdf-bilderna, enskilt eller tillsammans.
    Träffas för att prata om bilderna och diskutera oklarheter.
  2. Gå igenom de fyra dokumenten och jämför med hur er verksamhet har lagt upp arbetet.
    De praktiska dokumenten ger er möjlighet att reflektera och diskutera ert eget arbete och ansvar.

Möjlighet:
Vid frågor kan ni få digitalt anordnat möte/ möten med ISR kring styrelseutbildningen.

Skicka in frågor och gör upp om träfftid via info@ideburenskola.se