Timplansförslag kritiseras för detaljstyrning

Timplansförslag kritiseras för detaljstyrning

Flera remissinstanser pekar nu på att förslaget styr skolan i detalj, bland annat Linköpings universitet som skriver att förslaget minskar det professionella handlingsutrymmet och riskerar att skapa en ökad spänning mellan statlig styrning och professionell frihet....
Så blev skolan en industri med aktiebolag

Så blev skolan en industri med aktiebolag

Det som började med reformer för fler pedagogiska alternativ och ökad valfrihet, har utvecklats till en industri med landsomfattande koncerner och börsbolag. – Resultatet av friskolereformen blev inte som det var tänkt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)....