Välfärdsutredningen släpper omdiskuterat betänkande

Välfärdsutredningen släpper omdiskuterat betänkande

Idag släpptes betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) som arbetats fram inom ramen för Välfärdsutredningen på den nuvarande regeringens initiativ. Idéburna skolors riksförbund har, tillsammans med flera andra aktörer, deltagit i processen genom att som...