Idag släpper Idéburna skolors riksförbund, Famna, KFO, Arbetsgivaralliansen och FSO rapporten Ideella organisationer i välfärden som undersöker kapital- och finansieringsbehov för nystart och expansion av idéburen välfärd.

Rapporten är författad av medarbetare på Stockholms center för forskning om offentlig sektor (SCORE), ett samarbete mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Studien kan belägga att det framför allt är ideella organisationers försiktighet kring finansiella risker och omgivande strukturella faktorer som är orsakerna till den begränsade utbredningen av ideella organisationer inom den svenska välfärden. Lagstiftningen, villkoren för extern långivning och regler kring offentliga upphandlingar är därtill illa anpassade till ideella organisationers villkor och förutsättningar, kan rapporten konstatera.

För att förändra detta föreslås att sektorns intresseorganisationer ska ta ett större branschansvar och att stat och kommun måste bli mer medvetna om vilka konsekvenser lagstiftning och tillämpning får för de idéburna organisationerna.

På KFO:s hemsida kan du läsa rapporten i sin helhet.