Skolverket föreslår förändringar i skolans styrdokument

Skolverket föreslår förändringar i skolans styrdokument

Nu har Skolverket släppt sitt slutgiltiga förslag kring läro- och kursplansförändringar i samband med de föreslagna nationella it-strategierna för skolans digitalisering. I maj skrev vi om att förbundet lämnat in sitt remissvar till Skolverket angående de föreslagna...
Idéburna skolor beviljades läxhjälpsbidrag

Idéburna skolor beviljades läxhjälpsbidrag

Igår släppte Skolverket statistik kring hur de beviljade statsbidrag för läxhjälp fördelats ute på landets skolor. Flera av mottagarna är idéburna skolor. Av statistiken framgår att flera idéburna skolor beviljats stöd. Bland dem finns till exempel Södertörns Friskola...