Idéburen koncern expanderar i Stockholm

Idéburen koncern expanderar i Stockholm

De idéburna skolorna har det över lag svårt med nyetableringarna. Men det finns exempel på motsatsen.  Idéburna koncernen ABF Stockholm utökade nyligen med en SFI-skola i Liljeholmen. Nu planerar de att etablera sin första gymnasieskola i Stockholm. Som Idéburna...
Stockholms stad motarbetar idéburen resursskola

Stockholms stad motarbetar idéburen resursskola

Den senaste tiden har den idéburna stiftelsen Martinskolan varit i ropet. När stiftelsen ansökte om att få starta en resursskola för ett femtiotal elever i årskurs F-9 valde Stockholms stads utbildningsförvaltning att skriva ett kritiskt utlåtande till...