Den senaste tiden har den idéburna stiftelsen Martinskolan varit i ropet. När stiftelsen ansökte om att få starta en resursskola för ett femtiotal elever i årskurs F-9 valde Stockholms stads utbildningsförvaltning att skriva ett kritiskt utlåtande till Skolinspektionen. 

Istället för att starta en resursskola vill Stockholms stads utbildningsförvaltning att Martinskolan ska använda stadens modell för inkludering med undervisning i särskilda grupper. Det finns dock delade meningar om att det skulle vara den bästa lösningen. Händelsen har skapat en politisk diskussion och bland annat Lotta Edholm (L) i utbildningsnämnden är kritisk till stadens förhållningssätt. Fredrik Arvas, ordförande i stiftelsen, kommenterar saken:

-Vi tar redan emot elever som är i behov av extra stöd och vi ser att det finns ett behov av någonting mittemellan.

Den sista december kommer Skolinspektionen med ett beslut i frågan. Detta rapporteras om i Tidningen Hammarby/Skarpnäck.

Martinskolan i Hökarängen är medlemmar i Idéburna skolors riksförbund.