Under dagen publicerade Idéburna skolors riksförbund en sammanställning av statistiken över idéburna friskolors nyetableringar/utökningar inför 2016/2017. Nu reagerar förbundets ordförande Håkan Wiclander på resultatet.

I sammanställningen konstaterar förbundet att idéburna organisationer lämnar in allt färre ansökningar om nyetableringar/utökningar av friskolor, att idéburna organisationer står bakom en allt mindre andel av det totala antalet ansökningar och att de vinstdrivande bolagen dominerar alltmer bland ansökningarna. Om utvecklingen fortsätter kommer nyetableringar/utökningar av idéburna friskolor i Sverige helt ha upphört inför hösten 2019.

Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund, bedömer utvecklingen som allvarlig.

– Det vi ser är en nedåtgående trend som utarmar mångfalden i den svenska skolan, säger Håkan Wiclander.

– Det finns massor att göra. På både kort och lång sikt måste idéburna skolor få betydligt bättre villkor för att kunna nyetablera och utveckla sin befintliga verksamhet. Det handlar om att se över både kommunernas roll och de statliga regelverken och ta fram nya finansieringsmodeller. Och det är bråttom.

– Den pågående Välfärdsutredningen ser just nu över de idéburna skolornas situation och förbundet hoppas att den ska resultera i flera förbättringar för de idéburna skolorna. Vi hoppas att utredningen kommer att utreda och föreslå strategier som kan vända den här trenden och vår förhoppning är att utredningen är lyhörd och öppen för de idéburna skolornas egna förslag till lösningar, säger Håkan Wiclander.