ISR fortsätter växa- Två kooperativ ansluter sig för att försvara friskolereformens ursprungliga syften. Återigen exempel på hur lokalt engagemang försvarar bygdens skola när kommunen lägger ned.

Misterhults skola ligger mellan tätorterna Oskarshamn och Västervik i Östligaste Småland. Skolan byggdes på 1960-talet och har sedan dess utbildat och format många av kommunens invånare. Kommunen beslutade under 2004 att lägga ner den kommunala skolverksamheten, vilket blev starten på ett händelseförlopp där starkt lokalt engagemang från boende i bygden ledde fram till att skolan sedan dess drivs som friskola. Sedan även den kommunala förskolan i Misterhult avvecklades så består Misterhults kola av grundskola, förskola och fritidshem.

Misterhult Skola Ekonomisk Förening driver verksamheten helt ideellt med ett nära samarbete mellan föräldrar, närsamhället, lokala företag, politiker, föreningar och organisationer. Eventuellt ekonomiskt överskott i Misterhults Skola Ek. För. används och återinvesteras i verksamheten.

Böskolan är en fristående icke vinstutdelande F-9 skola med 368 elever i stadsdelen Bö i Göteborg. På skolan finns ett fritidshem för elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Skolan, som tidigare var kommunal, har drivits som en fristående verksamhet sedan 1993. Huvudman är en ekonomisk förening med en styrelse där majoriteten består av föräldrar till elever på skolan. Skolans ledstjärnor är Kunskap, Kamratskap och Kvalitet.