Skolverket fick 2022 i uppdrag att inrätta ”Rådet för professioner i skolväsendet”. Rådet ska utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Men i Rådets uppdrag saknas insikt om idéburna skolors behov, liksom det saknas insikt i mindre skolors situation, vilket ISR har påtalat flera gånger, nu senast i detta yttrande till Utbildningsdepartementet.

Rådet ska även bistå med att ta fram en nationell struktur för kompetensutveckling och bidra med att utreda frågor om ett meriteringssystem. Det är viktigt med fler perspektiv på olika skolors behov i professionsutvecklingen. Inom dessa områden har idéburna skolor och mindre skolenheter gemensamma behov som behöver belysas.